III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Neurologia Medforum 2012

Somatyczne i psychiczne uwarunkowania chorób układu nerwowego

Wisła, 15 - 17 marca 2012r.

Pobierz certyfikat

Program konferencji

Program ramowy konferencji Neurologia 2012: 
Somatyczne i psychiczne uwarunkowania chorób układu nerwowego 

Wisła, 15-17 marca 2012

   

13.00 – 13.30

Otwarcie konferencji

13.30 - 15.00

S1. Sesja inauguracyjna: Co nas czeka w najbliższej przyszłości? [6/2]
Prowadzenie: Prof. Wojciech Kozubski

Wyzwania cywilizacyjne XXI wieku okiem neurologa i geriatry. Prof. Andrzej Szczudlik
Aktualne zmiany w prawie medycznym. Dr n.praw. Urszula Drozdowska. Radca prawny oraz adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalista prawa medycznego.

15.00 - 16.00

Obiad. Restauracja Czerwona (13.30 – 16.00)

16.00 - 17.30

S2. Sesja wykładowa: Stwardnienie rozsiane [6/2]
Prowadzenie: Prof. Halina Bartosik-Psujek

Obraz kliniczny stwardnienia rozsianego i wpływ terapii na przebieg choroby. Dr Jacek Zaborski

Różne oblicza chorób demielinizacyjnych. Prof. Halina Bartosik-Psujek

Zaburzenia funkcji poznawczych w stwardnieniu rozsianym. Dr Ewa Betscher

17.30 - 18.00

Przerwa

18.00 - 18.50

W1. Warsztaty równoległe
1. Zaburzenia psychopatologiczne w rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego - choroba czy leki? Dr Gabriela Kłodowska-Duda [6/1]

2. DBS w Chorobie Parkinsona: kwalifikacja i prowadzenie pacjenta ze stymulatorem. Dr Agata Gajos [5/2]

3. Postępowanie przed komisją ds. zdarzeń medycznych. Dr n.praw. Urszula Drozdowska [6/2]

4. Zasady dokonywania modyfikacji w terapii padaczki – Ałbena Grabowska-Grzyb, Dr Krystyna Niedzielska [e-cafe - 4/5]
5. Warsztat satelitarny firmy Worwag Pharma [4/2]

19.10 - 20.00

W2. Warsztaty równoległe
1. Pułapki EEG. Dr Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, Dr Krystyna Niedzielska [6/2]

2. Pierwotne bóle głowy – Nowości 2012. Prof. Adam Stępień [6/1]

3. Optymalizacja podatkowa w zakresie usług medycznych. Kancelaria prawa podatkowego
A. Błaszczyk, J. Bartosiewicz [5/2]

4. Co zrobić gdy monoterapia w leczeniu padaczki nie wystarcza? – Dr Barbara Błaszczyk, Dr Magdalena Bosak [e-cafe - 4/5]

19.30 - 22.00

     od 21.00

Kolacja. Restauracja Czerwona.

Część artystyczno-integracyjna sponsorowana przez organizatora konferencji - Medforum [6/2]

 

16 marca 2012, piątek

8.00 – 8.50

W3. Warsztaty równoległe

1. Pułapki EEG. Dr Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, Dr Krystyna Niedzielska [6/2]

2. Poudarowe ogniskowe zespoły poznawczo-behawioralne. Prof. Joanna Seniów [4/2]

3. Prawa i obowiązki podatnika w kontroli podatkowej i skarbowej, realizowanych przez urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej. Kancelaria prawa podatkowego A. Błaszczyk,
J. Bartosiewicz [5/2]

4. Nowoczesne leki nasenne i atypowe objawy zaburzeń snu REM pod wpływem leków nasennych. Prof. Jerzy Z. Nowak, Prof. Jolanta B. Zawilska [6/1]

 9.00 - 10.30

S3. Sesja wykładowa: Zaburzenia pozaruchowe w chorobie Parkinsona [6/2]

Prowadzenie: Prof. Tomasz Sobów, Prof. Andrzej Bogucki

Zespół dysregulacji dopaminowej. Prof. Tomasz Sobów

Zaburzenia czucia i ból w chorobie Parkinsona. Prof. Andrzej Bogucki

Zaburzenia funkcji poznawczych w chorobie Parkinsona. Dr Monika Rudzińska

 

Warsztat fakultatywny: Dokumentacja medyczna w praktyce lekarza neurologa. Dr n.praw. Urszula Drozdowska [e-cafe - 4/5]

10.30 - 11.00

SP. Sesja posterowa - sponsor Sanofi [6/2]

11.00 - 12.30

S4. Sesja wykładowa sponsora platynowego:

Nowe rekomendacje leczenia padaczki – to warto wiedzieć [6/2]

Cele terapeutyczne – czy dla lekarza i pacjenta oznaczają to samo? Prof. Ewa Motta

Nowe oblicza monoterapii. Prof. Barbara Steinborn

Politerapia padaczki: stare wyzwania - nowe rozwiązania. Dr Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska

12.30 – 13.00

Przerwa

13.00 – 13.50

Sesje satelitarne (2 równoległe)

1. GSK: Rola ciągłej stymulacji dopaminergicznej w terapii pacjentów z chorobą Parkinsona. Dr n.med. Agnieszka Gorzkowska, Dr n.med. Magdalena Boczarska-Jedynak [6/2]

2. Baxter: Leczenie chorób nerwowo–mięśniowych. Zastosowanie preparatów immunoglobulin.

Zastosowanie immunoglobulin dożylnych w chorobach neurologicznych. Prof. Adam Stępień

Wieloogniskowa neuropatia ruchowa z blokiem przewodzenia – obraz kliniczny, diagnostyka elektrofizjologiczna, leczenie. Prof. Wojciech Kozubski [6/1]

13.50 - 15.00

Obiad. Restauracja Czerwona (restauracja czynna 13.30 – 16.30)

15.00 - 16.30

S5. Sesja wykładowa: Udary [6/2]

Prowadzenie: Prof. Anna Członkowska, Prof. Irena Krupka-Matuszczyk

Nadciśnienie i migotanie przedsionków w praktyce neurologa. Prof. Anna Członkowska

Rozwarstwienie tętnic - rzadka, ale ważna przyczyna udaru. Dr Beata Błażejewska-Hyżorek

Udary a stan psychiczny. Prof. Irena Krupka-Matuszczyk

16.30 - 17.00

Przerwa

17.00 - 18.30

S6. Sesja wykładowa: Otępienia [6/2]

Prowadzenie: Prof. Andrzej Szczudlik

Zmiany w kryteriach rozpoznawczych dla choroby Alzheimera. Prof. Tomasz Sobów

Biomarkery w neurologii. Prof. Andrzej Szczudlik

Zaburzenia somatyczne w chorobie Alzheimera i innych otępieniach. Dr Alicja Klich-Rączka

 

Warsztat fakultatywny: Dokumentacja medyczna w praktyce lekarza neurologa.
Dr n.praw. Urszula Drozdowska [e-cafe - 4/5]

18.30 – 19.00

Przerwa

19.00 - 19.50

W4. Warsztaty równoległe

1. Warsztat satelitarny firmy Sanofi [6/2]
Napady uogólnione u osób dorosłych – fakty i mity. Prof. Ewa Motta

Farmakoterapia pobudzenia psychomotorycznego i agresywnych zachowań u osób starszych z demencją. Prof. Tomasz Sobów

2. Zaburzenia snu w neurologii. Dr Magdalena Boczarska-Jedynak [4/2]

3. Kardiologia dla neurologa. Dr Jolanta Biernat [5/2]

4. Ochrona danych medycznych (zagadnienia wybrane). Dr n.praw. Urszula Drozdowska [6/1]

5. Co zrobić gdy monoterapia w leczeniu padaczki nie wystarcza? – Dr Barbara Błaszczyk, Dr Magdalena Bosak [e-cafe - 4/5]

19.30 - 22.00

Kolacja
 

17 marca 2012, sobota

 8.00 – 8.50

W5. Warsztaty równoległe

1. Nietypowe przypadki chorób demielinizacyjnych. Dr Jacek Jaworski [6/1]

2. Zasady dokonywania modyfikacji w terapii padaczki – Dr Ałbena Grabowska-Grzyb, Dr Krystyna Niedzielska [e-cafe - 4/5]

3. Odpowiedzialność cywilna a nowe formy wykonywania działalności leczniczej. Dr n.praw. Urszula Drozdowska [6/2]

 9.00 - 10.30

S7. Sesja wykładowa: Padaczka i choroby współistniejące [6/2]

Prowadzenie: Prof. Ewa Motta, Dr Magdalena Bosak

Padaczka i alergia. Dr Magdalena Bosak

Padaczka i zaburzenia endokrynologiczne. Dr Maria Mazurkiewicz-Bełdzinska

Padaczka w przebiegu chorób o podłożu autoimmunologicznym. Prof. Ewa Motta

10.30 – 10.50

Przerwa oraz na wymeldowanie się z hotelu

10.50 - 12.20

S8. Sesja wykładowa: Zaburzenia snu w neurologii [6/2]

Prowadzenie: Dr Michał Skalski, Prof. Andrzej Bogucki, Prof. Jerzy Z. Nowak

Fizjologia i mechanizmy regulacji snu. Dr Michał Skalski
Chronobiologia i melatonina. Prof. Jolanta B. Zawilska

Zaburzenia ruchowe podczas snu. Prof. Andrzej Bogucki

12.20 - 13.00

Dyskusja panelowa  

          13.00

Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Sesja posterowa - Oprócz wykładów przewidzianych jest około 30 doniesień naukowych pod postacią posteru, związanego z tematem konferencji.